Newsletter
Facebook

   

Załóż konto Zaloguj się

Twój koszyk 0 szt. 0,00 zł do kasy

Polityka Prywatności i Regulamin - Chemia niemiecka

Regulamin sprzedaży hurtowej(dotyczy przedsiębiorców):
 
1.Warunki ogólne.
 
- Bamal Polska Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K prowadzi hurtową sprzedaż zgodną z prezentowaną ofertą na stronie internetowej www.bamal.pl. Wszystkie oferowane produkty są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta.
- Oferta kierowana jest wyłącznie dla firm, instytucji oraz osób prowadzących działalność gospodarczą.
- Indywidualne zamówienia detaliczne są realizowane zgodnie z zamieszczoną ofertą detaliczną.
- Ceny wszystkich oferowanych towarów znajdujących się w ofercie podane są w złotych polskich.
- Oferta zawiera widoczne ceny netto i brutto.
- Kupującym na terenie Polski do cen naliczany jest w zależności od produktu podatek VAT 23% lub 8%.
- Termin realizacji zamówienia wynosi do 3 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia (jako datę przyjęcia zamówienia przy płatności przelewowej traktujemy dzień zaksięgowania wpłaty, natomiast przy płatnościach za zaliczeniem dzień wpłynięcia do firmy zamówienia). W wyjątkowych przypadkach termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od dostawcy, kupujący zostanie poinformowany o wydłużonym terminie dostawy przed upływem 7 dni od daty zamówienia.
- Warunkiem dokonywania zamówień jest złożenie zamówienia na naszej stronie www.bamal.pl po wcześniejszym uzyskaniu statusu hurtownika. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość złożenia zamówienia telefonicznie pod numerem telefonu: 793 495 425
- Składający zamówienie oświadczają, że zapoznali się z treścią niniejszego regulaminu, która jest dla nich zrozumiała, a złożenie zamówienia oznacza, że wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu stają się integralną częścią umowy zawartej na skutek złożenia zamówienia i jego potwierdzenia, o ile nie zostały wyraźnie wyłączone przez dostawcę. Składający zamówienie zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu w całości
- Zamówienia są przyjmowane każdego dnia 24 godziny na dobę drogą elektroniczną natomiast telefonicznie od poniedziałku do piątku od 8 do 16.  Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 16.00, w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane są w następnym dniu roboczym.
- Minimalna wartość zamówienia hurtowego wynosi 1500zł brutto. Firma Bamal Polska Group zastrzega sobie również prawo do doliczania 5% przy zakupach niecałokartonowych.
- Każde zamówienie jest potwierdzane elektronicznie lub telefonicznie przez pracownika Bamal Polska Group, dlatego kupujący zobowiązany jest do podania aktualnego numeru telefonu lub maila firmowego. Zamówienia bez podanego telefonu nie będą realizowane lub ich realizacja może się wydłużyć z winy kupującego.
-Promocje obowiązujące na stronie www - dotyczą zamówień składanych przez sklep internetowy. W punktach sprzedaży ceny produktów w PROMOCJI nie są uwzględniane.
- Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania, anulowania lub zmiany warunków zamówienia w przypadku, gdy:
·         ciągu 3 dni roboczych od chwili otrzymania zamówienia nie ma możliwości telefonicznego lub drogą elektroniczną skontaktowania się z zamawiającym.
·         W ciągu 7 dni roboczych od złożenia zamówienia nie wpłacono kwoty przedpłaty (dotyczy tylko przy zamówieniach z płatnością przelewową na konto firmy Bamal Polska Group).
·         Dane podane w zamówieniu są nieprawdziwe.
 
O powyższym fakcie zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowane jednym ze środków przekazu, z wyłączeniem sytuacji w której zamawiający nie podał aktualnego numeru telefonu.
 
- Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy Bamal Polska Group i Nabywcą umowy sprzedaży towaru.
 
- Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu.
- Bamal Polska Group prowadzi sprzedaż „paragonową" więc nabywca może określić jaki rodzaj dokumentu ma zostać wystawiony po dokonaniu zamówienia.
- Bamal Polska Group realizuje zamówienia na terenie Polski oraz UE ( pod warunkiem iż nabywca jest aktywnym płatnikiem podatku VAT UE).
- Wszystkie towary do momentu niezapłacenia za faktury z odroczonym terminem płatności są własnością firmy Bamal Polska Group

 
- Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne (opisy/zdjęcia) nie zawierają braków lub błędów. Ponieważ ewentualne błędy nie mogą jednak być podstawą do roszczeń, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt ze sprzedawcą przed podjęciem decyzji o zakupie.
 
- Kupujący ma obowiązek przestrzegania wyznaczonego terminu płatności przez firmę Bamal Polska Group, jeśli natomiast zostanie on wydłużony firma ma prawo naliczyć odsetki ustawowe lub odsetki maksymalne w rozumieniu art. 359 kodeksu cywilnego.  
- Noty odsetkowe wysyłane są raz w tygodniu na koszt kupującego ( koszt ten wynosi 50zł za każdy wysłany list).

-Po upływie 14 dni od terminu płatności zostaje wszczęte postępowanie windkacyjne, które skutkuje kosztami obsługi prawnej obciążającymi kupującego kwotą w wysokości 250zł netto, tj. 307,50zł brutto (windykacja pisemna) lub 150zł netto, tj. 184,50zł brutto przy windykacji elektronicznej.

 -
Dodatkowo dłużnik zostanie poinformowany o wpisaniu do Krajowego Rejestru Długów (KRD)
Koszt takiego wypisania z rejestru to 89zł netto tj. 109,47zł brutto.
Kwotą tą obciążony zostaje dłużnik.


-Firma Bamal Polska Group nie bierze odpowiedzialności za braki w towarze z zamówień niesfinalizowanych przez kupującego do 24h po wybraniu towarów na stronie

-Firma Bamal Polska Group nie bierze odpowiedzialności za braki w towarze z zamówień nieodebranych przez kupującego, który nie podał daty odebrania towaru- NIE REZERWUJEMY TOWARÓW.

-Towar zamówiony do  odłożenia na kilka  lub kilkanaście dni do przodu NIE JEST odkładany w dniu wpłynięcia zamówienia, a w dniu jego odebrania, co może skutkowac brakami spowodowanymi wykupieniem danego produktu.
 
-Firma Bamal Polska Group nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe z powodu zamówienia niepełnokartonowego.

Zamówienia hurtowe nie są realizowane jako paczki do 30kg.
Taka paczka jest wysyłana tylko i wyłącznie na życzenie klienta i na jego odpowiedzialność. Klient oświadcza, że pokrywa wszelkie uszkodzenia powstałe podczas transportu.

Firma Bamal Polska GROUP informuje, iż w trakcie realizacji zamówienia dodatkowe domówienie może być złożone   j  edynie do godziny 12:00. Wszelkie domówienia składane po tej godzinie będą traktowane jako osobne zamówienia wysyłkowe na kolejny dzień roboczy.

Każdy klient zobowiązuje się do  oklejenia we własnym zakresie zakupionego towaru nalepkami z tłumaczeniem w języku polskim. Nalepki są drukowane do danego dokumentu.
Drukowanie nalepek jest nieodpłatne.

 
2. Dostawa towarów:
 
- Koszty wysyłki towarów ponosi kupujący
- Towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem spedytorów Hellmann.
- Bamal Polska Group nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia spowodowane z winy firm transportowych dostarczających zakupiony towar.
-Za zlecenie wysyłki palety, a nieodebranie jej, koszty transportu i powrotu przesyłki na nasz magazyn ponosi kupujący.
-Wszelkie koszty związane z nadaniem i nie podjęciem odbioru przesyłki naliczone przez firmy trzecie ponosi zamawiający.
-Niebieskie palety na których odbywa się wysyłka towarów są własnością firmy CHEP i na żądanie przedstawiciela firmy muszą zostać wydane.

-Nie podanie adresu dostawy (i brak kontaku z osoobą podaną w zamówieniu) skutkuje wysłaniem palety na adres podany na fakturze (zamówieniu).

 
 
3. Reklamacje:

 
- W przypadku stwierdzenia ewentualnych braków towarowych lub uszkodzeń powstałych w czasie transportu, protokół reklamacji jest podstawą rozpatrzenia reklamacji.
- Ewentualne reklamacje należy zgłaszać maksymalnie do 5 dni roboczych.
- Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu
- Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych i braków ilościowych powstałych podczas transportu jest spisanie w obecności pracownika firmy transportowej "Protokołu Reklamacyjnego".
- Zakupiony towar nie podlega zwrotom w przypadku nieprawidłowo podanych przez klienta danych dotyczących zamówienia. Nie stanowi to także podstawy uzasadnienia reklamacji.
- W razie nieuzasadnionej reklamacji kosztami obsługi, oględzin i dostarczenia towaru do Sprzedającego a po oględzinach do Kupującego, ponosi Kupujący.
 
4. Prawo do zwrotu:
 
- W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego produktu, Kupujący ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny( Dz. U. Nr 22, poz. 271), składając firmie Bamal Polska Group oświadczenie na piśmie. Jeżeli odesłany towar spełnia wymagania przyjęcia zwrotnego, zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej, w ciągu 14 dni roboczych, Bamal Polska Group dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta.
- Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki Bamal Polska Group ma zwrócić zapłatę.
- Gwarancja oraz inne uprawnienia przewidziane ustawą, w tym prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Przypominamy, że zawsze przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan opakowań lub taśm naklejonych na przesyłkę. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
 
 
5. Ochrona danych i prawna zgoda na przesyłanie reklamy
 
- Na podstawie zatwierdzonego regulaminu sprzedaży oraz umowy zakupu, klient wyraża zgodę, aby firma Bamal Polska Group do celów własnego marketingu prowadziła w stosunku do niego badania, przetwarzała i wykorzystywała jego dane osobowe, których udzielił firmie Bamal Polska Group, między innymi na podstawie sporządzenia bazy danych klientów.
- Klient wyraża zgodę na przesyłanie przez Bamal Polska Group, w ramach podjętych działań reklamowych, niezamówionych ofert za pomocą poczty elektronicznej lub w inny porównywalny sposób przesyłu danych. Taką zgodę klient może w dowolnym czasie odwołać.
 
6. Postanowienia końcowe:
 
- Zawartość oferty Bamal Polska Group nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.
- Wszystkie dane klienta podawane podczas rejestracji - złożenia zamówienia przetwarzane są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997r. i wykorzystywane są jedynie do realizacji zamówienia oraz nie są udostępniane osobom trzecim.
- Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi.
- Zdjęcia produktów i ich kolorystyka w nieznacznym stopniu mogą się różnić od faktycznego wyglądu.
- Składając zamówienie Kupujący akceptuje powyższy regulamin.
- Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w związku z zawartą z Bamal Polska Group umową sprzedaży lub inną będzie sąd właściwy dla Dzielnicy Podgórze w Krakowie albo sąd właściwości ogólnej Bamal.
- Zmiany stawek kar, odsetek, kosztów i innych opłat przewidzianych w niniejszym Regulaminie nie wymagają akceptacji Kupującego i następują automatycznie bez potrzeby powiadamiania go o zmianie.
- We wszystkich sprawach nieuregulowanych w powyższym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego .
W razie jakichkolwiek wątpliwości oraz zapytań prosimy o kontakt telefoniczny 793 495 425 lub pocztą elektroniczną pod adres: hurt@bamal.pl
 
 **********************************************************************************************************
 
Regulamin sprzedaży detalicznej:

 
I. BEZPIECZEŃSTWO
Firma gwarantuje Państwu ochronę danych osobowych zarówno w procesie ich przetwarzania jak i przechowywania, chroniąc je przed dostępem osób nieupoważnionych. Sklep Bamal nie udostępnia żadnych danych osobowych innym osobom, instytucjom czy firmom. Informacje kontaktowe klientów są wykorzystywane wtedy, gdy jest to konieczne. Firma ogranicza wykorzystywanie i zbieranie informacji do minimum niezbędnego do świadczenia Państwu usług na możliwie najwyższym poziomie. Mają Państwo możliwość zrezygnowania z otrzymywania listów drogą elektroniczną. Przysługuje Państwu wgląd we własne dane, ich zmiana bądź żądanie ich usunięcia oraz zaprzestanie ich przetwarzania.
Powierzone nam przez państwa dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
- Ustawie z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.Nr 101 z 2002r. poz.926,z pózn. zm.)
- Ustawie z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z pózn. zm.)
- Rozporządeniu z dnia 29.02.04r. Ministra Spraw Wewnętrzny i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacji, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100,poz.1024).
 
II. ZAMÓWIENIA
1. Złożenie zamówienia w bamal.pl oznacza zapoznanie się z zasadami regulaminu oraz ich akceptację. Potwierdzenie akceptacji odbywa się przez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas składania zamówienia.
2. Zamówienia składane są przez stronę www.bamal.pl
3. Zamówienie mogą składać osoby pełnoletnie lub niepełnoletnie za zgodą opiekunów prawnych
4. Zamówienia można składać przez:
a) sklep internetowy (www.bamal.pl),
b) e-mail: sklep@bamal.pl, bamal@bamal.pl, hurt@bamal.pl
c) telefonicznie: 793 495 425
5.Towary oferowane przez bamal.pl dostępne są na terenie całego świata, za pośrednictwem Hellmann, firmy kurierskiej.
6.Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
7. Widoczne na stronie www.bamal.pl ceny towarów, są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych.
8. Wartość przysługującego klientowi rabatu widoczna jest po sfinalizowaniu zamówienia.
9. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z:
a) wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb sklepu,
b) wyrażeniem zgody na zawarcie umowy sprzedaży,
c) akceptacją niniejszego regulaminu.

-Firma Bamal Polska Group nie bierze odpowiedzialności za braki w towarze z zamówień nieodebranych przez kupującego, który nie podał daty odebrania towaru- NIE REZERWUJEMY TOWARÓW.

-Towar zamówiony do  odłożenia na kilka  lub kilkanaście dni do przodu NIE JEST odkładany w dniu wpłynięcia zamówienia, a w dniu jego odebrania, co może skutkowac brakami spowodowanymi wykupieniem danego produktu.
 
III. WYSYŁKA
1. Zamówienia są realizowane w dni robocze obowiązujące w Polsce od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00.
2. Termin realizacji (wysyłki) zamówienia wynosi maksymalnie 14 dni roboczych. Termin otrzymania przesyłki przez klienta uzależniony od wybranej formy przesyłki. W 90% przypadków zamówiony towar trafia do klienta do 3dni roboczych.
3. Sklep bamal.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości – w takim przypadku klient zostanie poinformowany o takim fakcie mailowo lub telefonicznie. bamal.pl nie ma obowiązku podawać przyczyny odstąpienia od realizacji zamówienia.
4.Koszty przesłania towaru ponosi kupujący(wg cennika Hellmann).
5.Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem u doręczyciela(listonosza) w chwili odbioru towaru lub przelewem na rachunek bankowy sklepu bamal.pl. W przypadku płatności przelewem zamówiony towar zostanie wysłany do Kupującego po zaksięgowaniu nalęzności na koncie bamal.pl.
6.Stan konta sprawdzamy 7 dni w tygodniu od godziny 8.00 do 18.00. Przez wzgląd na czas pracy banków i urzędów pocztowych zamówienia wysyłkowe złożone pod koniec tygodnia będą realizowane w dni robocze.
7.Paczki za pośrednictwem kurierów wysyłane są od poniedziałku do piątku.
8. Możliwy jest odbiór osobisty na terenie Krakowa.
Dzień złożenia zamówienia i dokonania opłaty nie jest równoznaczny z dniem wysyłki.
 
 
 
IV. ZWROTY I REKLAMACJE
1. Konsumentowi przysługuje 5 dni gwarancji rozruchowej od daty wystawienia faktury lub paragonu od firmy bamal.pl. Dodatkowo obowiązuje gwarancja producenta zazwyczaj jest to 24 miesiące.
2. W przypadku reklamowania towaru nieposiadającego wady objętej gwarancją sklep bamal.pl zastrzega sobie prawo do obciążenia kosztami przegądu serwisowego klienta.
3. Zwracany towar odsyłają Państwo do nas na własny koszt. Zwrot zapłaconej przez Państwa ceny produktu nastąpi w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania zwróconego towaru.(proszę pamiętać o przesłaniu numeru konta na które ma zostać przelana należność za towar, skróci to czas oczekiwania na pieniądze).
4. Wszystkie produkty w naszej ofercie sa objęte gwarancją producenta.
5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towaru wewnątrz opakowania będą rozpatrywnie tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego.
6. Kradzieże towrów wysyłanych pocztą lub firmą kurierska nie są częste tym niemniej zdarzają się i tylko przestrzeganie wymienionych reguł pozwoli na skuteczne dochodzenie roszczeń za tego typu szkody i uchroni kupującego przed ewentualnymi stratami.
7. Koszty dostarczenia reklamowanego produktu do naprawy, najtańszą formą w ramach reklamacji pokrywa nabywca. Koszt ten niezwłocznie zwracamy w momencie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
8. W razie nie wywiązania się z zawarcia transakcji kupujący zobligowany jest do uiszczenia 8% z wartości zamówienia na pokrycie kosztów z tym związanych.
 
V.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1.Sklep bamal.pl nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie zakupionych produktów.
2.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. bamal.pl zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie zarejestrowanych w serwisie klientów. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie bamal.pl

**********************************************************************
 
Polityka prywatności  www.bamal.pl


Podstawa Prawna:
Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.


Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.
Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.
Zapewniamy Cię, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami w www. bamal.pl.


Kto jest administratorem danych osobowych bamal.pl?


Administratorem danych osobowych www.bamal.pl (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:
Bamal Polska GROUP Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Krościenko 81
38-700 Ustrzyki Dolne
woj. podkarpackie
NIP: 689-123-28-95
KRS: 442354

 
Jak chronimy Twoje dane osobowe?


Administrator wdrożył w bamal.pl politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych.
Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:
A. Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko ci pracownicy firmy, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony.
B. System IT bamal.pl spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.
Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.


Dlaczego i o jakie Twoje dane osobowe prosimy?


A. Rejestracja
W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w www. bamal.pl, dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia.
Zarejestrowany klient po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać lub usunąć dane z www.bamal.pl.
W trakcie rejestracji prosimy o:
1. imię i nazwisko – niezbędne nam do wystawienia później dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny nam później do zaadresowania przesyłki;
3. e-mail – niezbędny do logowania do www.bamal.pl i komunikacji związanej z korzystaniem z www.bamal.pl;
4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników) oraz kontaktu pracowników w związku z złożonymi zamówieniami;
Dane podane w trakcie rejestracji są przetwarzane wyłącznie przez www.bamal.pl i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób.
W każdym momencie możesz wycofać się ze zgodny na przetwarzanie danych osobowych, wówczas dane będą używane do czasu jej odwołania. Możesz w dowolnym momencie zaktualizować, sprostować lub usunąć swoje dane.
B. Złożenie zamówienie
W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.
Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:
1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
3. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników), oraz kontaktu pracowników w związku z złożonymi zamówieniami;
W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:
1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;
2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
3. numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).
W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:
1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
2.adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
3. numer NIP – niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży.
Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez www.bamal.pl i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:
1. imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są :
a. Hellmann
b. InPost/ DPD
2. imię i nazwisko, adres, NIP wskazane jako dane na które ma być wystawiony dokument sprzedaży są przekazywane w postaci dokumentu sprzedaży do systemu księgowego:
a. Subiekt GT z firmy Insert GT
C. Subskrypcja newslettera
W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od Administratora, z których w każdej chwili możesz zrezygnować logując się na swoje konto w www.bamal.pl lub klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.
IV. Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na www.bamal.pl
A. bamal.pl (serwer)
System informatyczny, z którego korzysta www.bamal.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z www.bamal.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na www.bamal.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji www.bamal.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.
Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
B. bamal.pl (cookies)
Bamal.pl wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia www.bamal.pl rozpoznania Ciebie i dostosowania www.bamal.pl do Twoich potrzeb.

Bamal.pl wykorzystuje cookies do:


1. zapamiętania zalogowania;
2. zapamiętania zawartości Twojego koszyka;
3. zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania www.bamal.pl;
4. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania www.bamal.pl.

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z www.bamal.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w www.bamal.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

C. Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez www.bamal.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.
Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.
Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania www.bamal.pl.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w www.bamal.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

D. Google AdWords (cookies)

Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez www.bamal.pl oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.
Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.
Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania www.bamal.pl.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w bamal.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów bamal.pl

Bamal.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w bamal.pl linki do innych stron internetowych. bamal.pl nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.

Udostępnianie Twoich danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, www.bamal.pl dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

Zmiana polityki bezpieczeństwa bamal.pl

Bamal.pl zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania www.bamal.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

O takiej zmianie www.bamal.pl powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowej polityki prywatności.
Aktualny tekst polityki prywatności zawsze znajduje się pod adresem …

Podstawa Prawna

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

Kontakt

Bamal.pl kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu +48 12 307 36 36 lub e-mail sklep@bamal.pl.
W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt pod naszym numerem telefonu +48 12 307 36 36 lub e-mail sklep@bamal.pl.

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:

Bamal Polska GROUP Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
ul. Obrońców Modlina 7E
30-733 Kraków

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Regulaminem.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi. Zamknij